Aby poprawnie wy¶wietlaæ stronê , musisz mieæ zainstalowany adobe Flash.

Get Adobe Flash player

KFD – oferta na wkłady

Wybierz wkład:

ECO 5183
(szyba prosta)
ECO 5161
(szyba prosta)
ECO 5172
(szyba prosta)
Kominki ECO 70 Kominki EKO MAX 14 Kominki LUX 86
     

moc: 14-16 kW

moc: 10-12 kW

moc: 13-15 kW


ECO 5172 iEX
(szyba prosta)
ECO 70
(szyba prosta)
EKO MAX 14
(szyba prosta)
Kominki LUX 86 Kominki ECO 70 Kominki EKO MAX 14
     

moc: 13-15 kW

(wersja z płaszczem wodnym)

moc: 15 kW

moc: 14,5 kW


 EKO 90 STND
(szyba prosta)
EKO 90 PANO
(szyba panoramiczna)
EKO 90 PRISMA
(szyba pryzmatyczna)
Kominki EKO 90 STND Kominki EKO 90 PANO Kominki EKO 90 PRISMA
     

moc: 16 kW

moc: 16 kW

moc: 16 kW


EKO LUX 87
(szyba prosta)
EKO LUX 87 PANO
(szyba panoramiczna)
EKO LUX 87 PRISMA
(szyba pryzmatyczna)
Kominki LUX 87 Kominki LUX 87 PANO Kominki LUX 87 PRISMA
     

moc: 14 kW

moc: 14 kW

moc: 12 kW


EKO LUX 88 L
(lewa boczna szyba)
EKO LUX 88 P
(prawa boczna szyba)
EKO LUX 88 L+P
(model trójstronny)
Kominki LUX 88 L Kominki LUX 88 P Kominki LUX 88 L+P
     

moc: 14 kW

moc: 14 kW

moc: 12 kW


EKO LUX 86
(szyba prosta)
   
Kominki LUX 86    

moc: 12 kW

(wersja z szybrem)